Ontwikkeladvies voor

45-plussers

Ontwikkeladvies voor

45-plussers

is een uitgelezen kans om je als 45+ professional te ontwikkelen en te onderzoeken hoe je jouw kansen op de arbeidsmarkt versterkt door een gratis Ontwikkeladvies!

Het Ontwikkeladvies is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Het geeft je inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en je loopbaanmogelijkheden. Het traject bestaat uit 3 tot 4 gesprekken/individuele begeleiding met een loopbaancoach.

Voor wie?

Werknemers of zelfstandige zonder personeel die 45 jaar of ouder zijn en gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.

Als je al werkloos bent, je werk door ziekte niet kunt doen of als je gebruik kunt maken van een ontslag/reorganisatie regeling, kan je geen gebruik maken van de regeling

Resultaat

Het ontwikkeladvies helpt dat je:

  • beter weet wat jouw kracht is, wat je belangrijk vindt in je werk en hoe je verder wilt
  • een op maat gemaakt advies ontwikkelt met een bruikbaar actieplan

Kosten

Aan een ontwikkeladvies zijn geen kosten verbonden als je onder de doelgroep valt waarvoor de subsidie bedoeld is. Zie hiervoor Voor wie op deze pagina.

Hoe werkt het?

Het ontwikkeladvies is een kort loopbaanprogramma dat dankzij een subsidieregeling van de overheid gratis wordt aangeboden. Dat betekent dat dit programma wel vrijwillig maar niet vrijblijvend is. Wat betekent dat concreet?

  • Na aanmelding bij mij stuur ik je het digitaal intakeformulier toe dat gebruikt wordt om te checken of je voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt en om het te registreren bij Regioplan*.
  • Zodra ik het intakeformulier retour heb maken we een afspraak voor ons eerste oriënterende gesprek.
  • In het eerste gesprek in Noardburgum maken wij onder meer een planning voor het hele traject van de individuele begeleiding.
  •  Het vervolg vindt in mijn praktijk in Noardburgum plaats of we videobellen of we gaan eventueel wandelen.
  • Om de subsidie aan te kunnen vragen dienen wij gezamenlijk een aantal formulieren te ondertekenen. In ons laatste coachgesprek zorg ik ervoor dat deze formulieren ingevuld ter ondertekening klaar zullen liggen.
  • Als je voortijdig het programma stopt, breng ik de geleverde diensten en uren volgens het reguliere tarief bij je in rekening.
  • Het ontwikkeladvies kent een maximale doorlooptijd van 2 maanden.
  • Het ontwikkeladvies in deze vorm kan ik aanbieden zolang de subsidiegelden toereikend zijn.

Brochure

Bekijk hier de Folder Werkenden Ontwikkeladvies voor meer informatie of maak direct een afspraak voor een telefonische kennismaking. Je kunt je ook direct aanmelden via mijn website: contact